Online advertenties

In het geval van online advertenties dienen de belangrijkste huisstijl elementen terug te komen. Gezien de diversiteit aan (veelal kleine) formaten zijn er geen eenduidige regels omtrent de afmetingen van deze elementen. In alle gevallen staat leesbaarheid en herkenbaarheid voorop bij het oordeel van de toepassing van deze huisstijl elementen.

  • Logo
  • DNA-balk
  • Typografie

Scroll naar onder deze pagina voor voorbeelden.

Toepassing van het logo

Het woordmerk van het logo moet in alle gevallen leesbaar blijven. Daarnaast dient de witruimte rondom het logo ten alle tijden gerespecteerd te worden zonder overlap met andere elementen.

Indien de advertentie verticaal georiënteerd is mag het verticale logo toegepast worden, om een optimale leesbaarheid te kunnen garanderen.

Toepassing van de DNA-balk

De DNA-balk is zoveel mogelijk verticaal georiënteerd en heeft bij voorkeur een overlap met eventueel toegepast beeldmateriaal. Bij een gebrek aan verticale ruimte, mag de DNA-balk horizontaal toegepast worden.

Toepassing van het motto

Het is niet verplicht om het motto toe te passen om de centrale boodschap te benadrukken in een kleiner formaat banner. De hoofdboodschap dient ten alle tijden prominenter aanwezig te zijn dan het motto.

Statisch of dynamisch

In het geval van een dynamische (animerende) advertentie dienen alle belangrijke huisstijl elementen terug te komen in de tijdlijn. Dit betekent niet dat alle elementen ten alle tijden of tegelijk zichtbaar hoeven te zijn, het is vrij om deze over de tijdlijn te spreiden.

Bij een statische (stil staande) advertentie dienen alle belangrijke huisstijl elementen ten alle tijden zichtbaar te zijn.

Voorbeelden

Large rectangleLeaderboard storyboard

Pop-underWide Skyscraper