Getallen, bedragen, breuken en percentages

Getallen

 • Getallen schrijven we altijd in cijfers (in elk geval voor online en social media).
 • De vaste uitdrukking ‘een van de’ blijft in letters.
 • Rangtelwoorden blijven in letters. Want veel lezers hebben moeite met superscript. Dus: 'eerste', 'tweede', enzovoort. Dit geldt ook voor samenstellingen zoals 'zeventiende-eeuwse'.
 • Zorg ervoor dat een zin niet met een cijfer begint.

Bedragen

In lopende tekst en in tabellen gebruiken we voor bedragen het euroteken: €. De regels: Het euroteken staat vóór het bedrag en plakt aan het bedrag vast: €198,50.

 • Hele bedragen eindigen met een liggend streepje: €198,-.
 • Gebruik een komma vóór het liggende streepje of de cijfers voor de centen.
 • Gebruik bij duizendtallen een punt als scheidingsteken voor de duizendtallen: €1.000,- en €1.040,25.
 • De woorden ‘miljoen’, ‘miljard’, ‘biljoen’ enzovoort schrijven we los: €7 miljard.

Breuken

Breuken schrijven we in letters. Drie kwart, een derde etc.

Percentages

Bij percentages gebruik je % zonder spatie. Dus: 5%. En we ronden af op 1 decimaal.

Rekeningnummers

Noteer IBAN-nummers met spaties om de kans op verschrijvingen bij het overnemen ervan te verkleinen.  NL99 [BANK] 0123 4567 89. Dus:

 • landcode en controlegetal (dat getal verschilt per rekeningnummer).
 • banklettercode.
 • tiencijferig rekeningnummer in 4-4-2-combinatie.

Telefoonnummers

 • Bij een kengetal van drie cijfers: 010 220 2121.
 • Bij een kengetal van vier cijfers: 0165 320 608.
 • Bij mobiele nummers: 06 5270 2892.
 • Bij 0900 nummers: 0900 0001 (€ 0,10/minuut).