Provincie-specifieke schrijfwijzen

Je hebt van die provincie-specifieke woorden/schrijfwijzen....hoe gaan we daarmee om?

 • CdK en in een lopende tekst: cdK.
 • Commissaris van de Koning aan het begin van een zin, en commissaris van de Koning met een kleine letter, middenin een zin.
 • De provincie Zuid-Holland (met 'de' ervoor en provincie met kleine letter).
 • GS en PS: Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten zijn meervoud. Dus Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten besluiten. En GS en PS besluiten. Gebruik de eerste keer in de tekst of op een webpagina de uitgeschreven versie met de afkorting tussen haakjes erachter. Dus: Gedeputeerde Staten (GS) besloten...
   
 • Openbaar vervoer korten we af naar ov, met kleine letters. Dat is ook gangbaar en vermelden we hier omdat het een veelgebruikte term is bij de provincie.

Engelse vertalingen

Hoe noem je de commissaris in het Engels? Hoe zit het met de gedeputeerden? En hoe noemen we ‘de provincie Zuid-Holland’? Hierbij delen we een aantal termen en titels, zodat we één vorm hanteren.

 • De provincie Zuid-Holland:            The province of Zuid-Holland
 • Provinciale Staten:                        The Provincial Council
 • Gedeputeerde Staten:                   The Provincial Executive
 • De commissaris van de Koning:    The King’s Commissioner
 • Gedeputeerde:                               Regional Minister
 • Provinciesecretaris:                       The Secretary General