Hoofdlettergebruik

Voor het gebruik van hoofdletters houden we de regels uit het Groene Boekje aan: https://woordenlijst.org/leidraad/16.

Er is 1 uitzondering op deze regels: voor brieven die per post worden verzonden ín een vensterenveloppe is de regel dat de plaatsnaam volledig in hoofdletters wordt geschreven. Wordt een plaatsnaam in een andere context gebruikt? Dan wordt alleen de eerste letter van de plaatsnaam als hoofdletter geschreven.

NB: als het gaat om hoofdlettergebruik bij provincie-specifieke woorden, kijk dan in het menu hiernaast onder het kopje 'provincie-specifieke schrijfwijzen'.