Beeld

Beelden

Een huisstijl bestaat uit meer dan 'voorgeschreven' bouwstenen. Ook het juiste gebruik van beeld maakt er deel van uit. Eén beeld zegt tenslotte meer dan 1.000 woorden! Beeld speelt dan ook bij de provincie Zuid-Holland een grote rol, hier komen vorm en inhoud samen.

Om ervoor te zorgen dat beeld ook bijdraagt aan onze huisstijl (en daarmee de visuele identiteit van de provincie ondersteunt), gelden ook hier een aantal specifieke (vormgevings)richtlijnen:

  • Fotografie  De fotografie die gebruikt wordt in onze middelen voldoet aan de 4 uitgangspunten: lef, helder, echt en herkenbaar.
  • Datavisualisatie  Less is more. Maak grafieken, diagrammen, tabellen en kaarten in het algemeen zo eenvoudig mogelijk voor een optimale leesbaarheid.
  • Infographics Ook voor infographics geldt: keep it simple.
  • Illustraties  Voor illustraties geldt geen vaste stijl. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Pictogrammen  Bij pictogrammen wordt onderscheid gemaakt tussen functionele en communicatieve pictogrammen. Functionele pictogrammen worden vooral online gebruikt.