Bouwstenen

De huisstijl van de provincie is opgebouwd uit een aantal bouwstenen. Vaste ingrediënten die altijd terugkomen in elk middel. Soms volgens een vast recept, soms is er ruimte voor variatie:

 • Logo Deze is altijd vast, met hier en daar een enkele uitzondering in plaatsing en variant.

Logo provincie Zuid-Holland

 • Kleuren De huisstijl heeft naast de bekende basis kleuren rood, geel en blauw een uitgebreid kleurenpalet; dit symboliseert de diversiteit en inclusiviteit van de provincie. Goed om te weten: niet alle kleuren hoeven terug te komen in middelen; er is ruimte voor het kiezen van kleuren.

Huisstijlkleuren

 • Lettertypes Voor online en voor drukwerk zijn er twee lettertypes beschikbaar: de Karbon en de Swift. De Karbon is het hoofdlettertype en wordt o.a. gebruikt in het logo. De Swift is meegekomen uit de vorige huisstijl en wordt hoofdzakelijk gebruikt in lopende teksten.
  Voor de Office-omgeving zijn de Calibri en de Georgia de lettertypes.

Lettertypes

 • Grid Om sturing te geven aan de opmaak van digitale en offline middelen is er een variabel grid ontwikkeld. Dit grid is opgebouwd uit vierkante gridtegels en is te bepalen aan de hand van het formaat en de oriëntatie (liggend of staand) van de pagina van het middel. Voor websites gelden afwijkende richtlijnen voor het grid.
 • DNA-balk De DNA-balk staat symbool voor het DNA van de provincie en beeldt de diversiteit van de provincie uit. De diversiteit binnen de huisstijl zit dan ook voor een groot deel in deze balk. De DNA-balk is gebaseerd op een reeks van 6 gridtegels en heeft variatie in kleur en in toepassing van patronen.
  • Patronen het patronen vlak bestaat uit een combinatie van twee patronen die in elkaar overvloeien. Dit symboliseert de rol van netwerker en partner die de provincie wil uitstralen. In elke DNA-balk wordt altijd zo’n combinatie van patronen toegepast.
 • Motto Elk coalitieakkoord. kent een eigen motto. Voor de periode 2019-2023 is dat motto 'Elke dag beter. Zuid-Holland'. Op een aantal middelen is het motto met een vaste positie en opmaak een verplicht element.

Motto "Elke dag beter. Zuid-Holland."

 • Beeld Huisstijl bestaat uit meer dan 'voorgeschreven' bouwstenen. Ook het juiste gebruik van beeld maakt er deel van uit. Eén beeld zegt tenslotte meer dan 1000 woorden!
  • Fotografie De fotografie die gebruikt wordt in de middelen van de provincie Zuid-Holland voldoet aan de vier uitgangspunten lef, helder, echt en herkenbaar.
  • Datavisualisatie   Less is more. Maak grafieken, diagrammen, tabellen en kaarten in het algemeen zo eenvoudig mogelijk voor een optimale leesbaarheid.

Voorbeeld datavisualisaties en fotografie