Motto

Motto "Krachtig Zuid-Holland"

Het college kent een eigen coalitieakkoord en bijbehorend motto. Een communicatieve kapstok die samenvat waar het college voor staat, waar zij aan werkt. Het motto wisselt iedere vier jaar.

Voor de periode 2023-2027 is het motto 'Krachtig Zuid-Holland'. Het motto klinkt door in de communicatie en huisstijltoepassingen. Op een aantal middelen is het motto met een vaste positie en opmaak een verplicht element.

(Technische) uitgangspunten motto

  • Het motto wordt alleen in stijlvak 1 en 2 toegepast. In stijlvak 3, 4 en 5 wordt het motto niet gebruikt.
  • Het motto heeft een vaste positie, linksonder tegen de randen.
  • Het motto heeft een vaste bounding box (witruimte). Deze ruimte moet altijd vrij blijven. 
  • De boundingbox van het motto is dezelfde als die van het logo.
  • Het motto wordt altijd in hetzelfde formaat geplaatst als het logo. Dit formaat is gebaseerd op het grid. Kijk voor een overzicht van de vastgestelde formaten onder Logo.
  • Op A4-formaat wordt het motto op 100% geplaatst.
  • Het motto mag alleen proportioneel geschaald worden, dus breedte of hoogte niet onafhankelijk van elkaar.

Formaat motto

Voor digitale middelen is er geen vooraf vastgesteld formaat. Het formaat wordt bepaald door de grootte van de gridtegels. Zie Grid om het formaat van de gridtegels te bepalen. 

  • Online wordt een minimaal formaat gehanteerd van 211 x 70 pixels voor het motto.
  • Voor drukwerk is het minimale formaat 25% (afmeting 22,3 x 7,4 mm (inclusief bounding box).

Beschikbare downloads: motto

Er zijn specifieke versies voor toepassing in de verschillende communicatiemiddelen en kanalen. Je kunt het motto hier downloaden.