Opsommingen

Je gebruikt opsommingen zodra je 2 of meer dingen noemt die met elkaar te maken hebben. Bijvoorbeeld dingen waaruit de lezer kan kiezen. Gebruik voor opsommingen altijd bullets. Dat is belangrijk omdat software van slechtzienden deze herkent. Bestaan de onderdelen van de opsomming uit hele zinnen? Dan begint ieder onderdeel met een hoofdletter en eindigt met een punt.

Bijvoorbeeld:
Voor deze subsidie gelden de volgende 3 voorwaarden:

  • Je bent ingeschreven in Zuid-Holland.
  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je hebt een geldig identiteitsbewijs.

Bestaan de onderdelen uit 1 of enkele woorden? Begin dan met een kleine letter en zet nergens een punt achter.

Voorbeeld:

 Vergeet niet mee te nemen:

  • paspoort
  • rijbewijs
  • kentekenbewijs
  • verzekeringspapieren

Je hebt ook opsommingen waarbij je moet doorlezen vanaf de zin erboven. Hierbij zet je een punt achter elk onderdeel van de opsomming, de onderdelen schrijf je met een kleine letter. Maar let op: voor veel lezers is dit een moeilijke variant. Gebruik dit type opsomming daarom liever niet.

Bijvoorbeeld:

Je kunt de subsidie aanvragen als:

  • je bedrijf in Zuid-Holland gevestigd is.
  • je minimaal 15 werknemers hebt.
  • je de afgelopen 3 jaar niet eerder een aanvraag hebt gedaan.

Zorg er altijd voor dat elk onderdeel van je opsomming dezelfde structuur heeft, meng ze niet.