Onze huisstijl in het kort

Een herkenbare huisstijl draagt bij aan de provincie als betrouwbare afzender. Naast het logo is er een aantal vaste huisstijlbouwstenen die samen zorgen voor de gewenste herkenbaarheid. Dit zijn kleuren, lettertypen, vormentaal en patronen.

Waarom een huisstijl?

Samenwerking en participatie zijn belangrijke uitgangspunten bij de aanpak van het college. Dit vraagt ook iets van de manier van communiceren. De huisstijl sluit hierbij aan en geeft de provincie een gezicht: een moderne organisatie, open en toegankelijk voor inwoners en partners. Zij straalt vakkundigheid, betrouwbaarheid en trots uit en is dynamisch, met voldoende flexibiliteit en variatie.

Wie is de afzender?

Onze huisstijl zorgt voor herkenbaarheid maar moet tegelijkertijd ook het juiste communicatiedoel en bijbehorende boodschap ondersteunen. Daarom bepalen het doel en de inhoud hoe de huisstijl moet worden toegepast. De collega's van de afdeling communicatie en vormgeving helpen je bij het bepalen van de juiste toepassing, aan de hand van één van de vooraf bepaalde stijlvakken.

Vaste ingrediënten

De huisstijl van de provincie is opgebouwd uit een aantal bouwstenen. Vaste ingrediënten die altijd terugkomen in elk middel. Denk hierbij aan:

Het logo van de provincie Zuid-Holland

 • Logo:  Deze is altijd vast, met hier en daar een enkele uitzondering in plaatsing en variant. Dit staat duidelijk omschreven in de richtlijnen. En het logo kan je in verschillende bestandsformaten downloaden.
   
 • Kleur: De huisstijl heeft een uitgebreid kleurenpalet, nieuwsgierig? Neem een kijkje.

Voorbeelden DNA-balk

 • DNA-balk: Zie je balk hier bovenaan in de foto? Dat noemen we de DNA-balk. Deze balk staat symbool voor het DNA van de provincie en beeldt de diversiteit van de provincie uit. De DNA-balk bestaat uit maximaal 6 tegels en kan variëren in kleur en patronen. Meer weten? Check de richtlijnen.
   
 • Lettertype: Gewoon op de computer, binnen de Office-omgeving, zijn de Calibri en de Georgia de lettertypes. Voor ‘het echte werk’ als online toepassingen en drukwerk, gebruiken vormgevers een ander lettertype. Twee verschillende zelfs: de Karbon en de Swift.
   
 • Tone of voice: De tone of voice kan per uiting verschillen. Dit is onder meer afhankelijk van doelgroep en afzender, maar ook van de communicatieboodschap zelf. Een aantal zaken staat wel vast. Als organisatie communiceren we 'direct duidelijk' en dus zoveel mogelijk in eenvoudig Nederlands. Dit wordt ook wel B1 niveau genoemd (zie de richtlijnen Rijksoverheid voor een toelichting hierop). Verder kiezen we zoveel mogelijk voor het informele 'je' of 'jij' als aanspreekvorm.