Label

De provincie Zuid-Holland wil met 1 mond spreken, zowel in tekst als in beeld. Dit betekent dat we als afzender consistent 1 logo gebruiken. Projecten, programma's of andere onderdelen van de provincie Zuid-Holland kunnen zich onderscheiden door gebruik te maken van secundaire kleuren of een kenmerkende DNA-balk in hun uitingen.

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van een label. Deze wordt altijd in combinatie met het logo van de provincie gebruikt. Het label is dus niet een op zichzelf staand merk die als afzender kan dienen. Het label is onderdeel van de vormentaal, waarbij we onderstaande richtlijnen hanteren. Check altijd de (on)mogelijkheden van het gebruik van een label bij de huisstijlbeheerders van de provincie Zuid-Holland via huisstijl@pzh.nl.

 

Wanneer gebruiken we wel en wanneer niet een label?

 • Labels worden uitsluitend gebruikt voor concern- en interne communicatie. Dit kunnen (interne) programma’s, projecten, maar ook opdrachten-, project- en vakteams zijn. De nadruk ligt op interne toepassingen, maar bij uitzondering kunnen we ook een label gebruiken bij externe concerncommunicatie, zoals voor ‘Kennis Zuid-Holland’ of ‘Omgevingslab’.
 • We hanteren géén labels bij externe communicatie over provinciaal beleid. Bij communicatie over bijvoorbeeld N-wegen, woningbouw of arbeidsmarktcommunicatie kan er enkel gevarieerd worden met secundaire kleuren of een kenmerkende DNA-balk.
 • De hoofdafzender is altijd provincie Zuid-Holland. Het label is een aanvullend element om als een programma te onderscheiden.
 • Er is altijd een communicatieadviseur betrokken bij de ontwikkeling van een label die in contact staat met Grafimedia. 
 • Het ontwerp van een label wordt uitsluitend gedaan door een vormgever van Grafimedia. 

 

 

Voorbeeld label

Een label bestaat altijd uit een beeldvierkant en tekstvierkant. Het tekstvierkant kan uit 1 of 2 vierkanten bestaan, afhankelijk van de lengte van de tekst. 

 

Beeldvierkant

Het beeldvierkant kan bestaan uit een beeldmerk of een woordmerk.

Beeldmerk

Beeldviertkant

 • Beeldmerk is altijd vierkant
 • Centreer het beeldmerk binnen het vierkant
 • Zorg voor ruimte om de voorstelling binnen het vierkant (gebruik het mini-grid)
 • Zorg dat het beeldmerk uit één voorstelling bestaat, niet uit meerdere
 • Geef het vierkant altijd een achtergrondkleur
 • Gebruik enkel de PZH kleurtinten, geen andere kleurgradaties daarvan
 • Mijd dunne lijnen en gebruik geen contourlijnen
 • Gebruik geen DNA-balk patronen in de labels
 • Gebruik geen kleurverlopen, transparantie of overdruk 

Woordmerk

Het beeldvierkant wordt bij voorkeur ingevuld met een beeldmerk. Mocht dit niet anders kunnen, bijvoorbeeld omdat er een oud woordmerk gebruikt moet worden, kan er gekozen worden voor een woordmerk in het beeldvierkant.

Beeldvierkant - woordmerk

 • Vermijd tekstuele informatie, plaats deze in het tekstvlak
 • Gebruik bij voorkeur de letter Karbon medium, Semi Bold of Bold
 • Acroniemen of ander soort afkortingen zijn in het beeldvlak toegestaan, voluit geschreven woordmerken niet
 • Lettermonogrammen zijn toegestaan
 • Houd acroniemen en afkortingen kort
 • Plaats een voluit geschreven naam in de tekstvierkanten, niet in het beeldvierkant. 

 

Tekstvierkant

Hieronder de richtlijnen hoe een tekstvierkant gemaakt moet worden. Puntsformaten van de typografie zijn gebaseerd op een vierkante maat van 24,75 x 24,75 mm, wat de PZH A4 grid maatvoering is. 

Tekstvierkant richtlijnen

 • Schrijf de naam altijd voluit, probeer afkortingen te vermijden
 • Gebruik enkel beginkapitalen, acroniemen wel kapitaliseren
 • Plaats de naam linksboven binnen het vierkant
 • Tekstvierkant altijd 1 gridvierkant hoog en maximaal 2 vierkanten breed.
 • Kleur van de achtergrond altijd in een volle of donkere PZH kleur (zie hieronder)
 • Gebruik enkel en alleen de letter Karbon Semi Bold wit uitgespaard voor de namen
 • Lettergrootte 13p, spatiëring -2, interlinie 14p bij 24,75 mm hoog vierkant.
 • Maak een kleuronderscheid tussen het beeld- en het tekstvierkant. 

Labelpalet

Zowel het tekstvierkant als het beeldvierkant moet voorzien zijn van een achtergrondkleur in een van de PZH kleurtinten.

Labelpalet beeldvierkant

In verband met digitale toegankelijkheid zijn niet alle kleurtinten te gebruiken, zie hieronder. De kleuren met een streep erdoor kunnen niet gebruikt worden, de PZH hoofdkleuren zijn met een stip aangegeven. 

Labelpalet tekstvierkant

Labelpositie

Labelpositie

 • Plaats het label in stijlvak 1 of 2 rechts onderaan de uiting, er wordt primair vanuit PZH gecommuniceerd en het PZH logo staat bovenaan
 • Plaats het label in stijlvak 3 of 4 rechts bovenaan, want er wordt ook vanuit het project gecommuniceerd en het PZH logo staat als afzender onderaan
 • Hanteer altijd een half gridvierkant bovenmarge dan wel ondermarge
 • Laat altijd één gridvierkant open ruimte tussen het label en de DNA balk.