Woordgebruik

Woordgebruik, vaktaal, buitenlandse woorden en afkortingen

Moeilijke woorden maken de tekst lastig leesbaar. Dat geldt ook voor ambtelijk taalgebruik. Ouderwetse woorden of woordconstructies zijn voor een minder taalgevoelige lezer ook hindernissen. Voorkom daarom dit soort woorden of constructies in jouw teksten.

Bekijk regelmatig het Moeilijkewoordenboek van de gemeente Amsterdam voor alternatieven.

Voorkom:

 • moeilijke woorden, zoals: accorderen, discrepantie, realiseren. Leg het woord uit als je het toch moet gebruiken. Maar vaak is er een prima ander woord voor te vinden in het Moeilijkewoordenboek.
 • vaktaal, zoals: aanvliegen, participeren, portefeuille. Leg het woord uit als je het toch moet gebruiken. Maar vaak is er een prima ander woord voor te vinden in het Moeilijkewoordenboek.
 • ouderwets of wollig taalgebruik, zoals: derhalve, desalniettemin, hetgeen, ter discussie stellen, welk. Gewoon nooit doen, veel lezers vinden het lachwekkend als je dat soort woorden gebruikt.
 • buitenlandse woorden. Nederlands is de enige voertaal binnen de Stijl van Zuid-Holland. Een manager is gewoon een leidinggevende, teamleider, afdelingshoofd, directeur enzovoort. Je gebruikt alleen leenwoorden waar wij geen Nederlands woord voor hebben, zoals: computer, iPad, enzovoort.
 • afkortingen. Heb je toch een afkorting nodig? Schrijf hem eerst voluit met de afkorting tussen haakjes erachter, dan kun je de afkorting daarna blijven gebruiken mits het op dezelfde webpagina is. Bijvoorbeeld:
  • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • Provinciale Staten (PS)
 • woordgroepen die je kunt afkorten met puntjes ertussen. Bijvoorbeeld:
  • 'ten aanzien van' (t.a.v.)
  • 'met betrekking tot' (m.b.t.)
  • 'door middel van' (d.m.v.)
  • Daar zijn veel kortere, gewone woorden voor zoals 'over', 'door', 'vanwege', 'met',    enzovoort. Ook hier: kijk in het Moeilijkewoordenboek voor duidelijkere woorden.