Fotografie

Voorbeeld fotografie

Op zoek naar passende beelden? In de Zuid-Hollandse Beeldbank hebben we al aardig wat materiaal verzameld, dat voldoet aan onze kwaliteitseisen. Samenwerkingspartners kunnen gebruik maken van deze beeldbank. Neem via de beeldbank contact op voor het verkrijgen van een login.

Uitgangspunten

Onderstaande uitgangspunten voor beeldgebruik gelden op de beeldbepalende onderdelen van een middel. Denk aan beelden op een omslag of op een landingspagina.

  • De inhoud staat altijd centraal. Dus zorg ervoor dat beeld het doel van de boodschap ondersteunt, inhoudelijk aanvult of uitlegt. 
  • Beelden van de provincie Zuid-Holland bieden een realistische kijk op de samenleving. Voor fotografie hanteer je daarom de kenmerken geloofwaardigheid en herkenbaarheid.
  • Zorg ervoor dat de mens in zijn omgeving centraal staat. Breng daarom de mens letterlijk in beeld. Is dit niet mogelijk? Dan kan het ook indirect, door de invloed van de mens te laten zien. 
  • Wees bij fotografie en video terughoudend met beeldmanipulatie. Het gemanipuleerde beeld mag geen afbreuk doen aan de werkelijkheid. 
  • Zorg voor rustige beelden. Probeer niet te veel te vertellen in één beeld. 
  • Zorg dat er aan de rechterkant geen belangrijke informatie staat ivm de DNA-balk.

 

De vier beeldkenmerken

Lef

Laat duidelijk zien wat je wilt vertellen. Het beeld dient de boodschap te versterken. Daarnaast kan beeld ook zelfstandig communiceren. Denk niet in een enkel plaatje maar aan het geheel.

Helder

Een beeld vertelt een helder verhaal. Te veel en onnodige elementen laat je daarom achterwege.

Echt

Beelden zijn realistisch en dus niet overduidelijk geënsceneerd. Breng mensen in beeld zoals ze echt zijn. Gebruik een normaal perspectief. Beelden zijn fullcolour.

Herkenbaar

Wanneer het onderwerp zich afspeelt op een bepaalde plek in de provincie, gebruik dan ook beelden uit die omgeving. Houd hierbij rekening met de diversiteit van mensen binnen onze samenleving.

 

Vaste fotografen

De provincie Zuid-Holland werkt voor uiteenlopende fotografie opdrachten samen met 7 vaste allround fotografen binnen een raamcontract. Voor medewerkers van de provincie Zuid-Holland staat meer informatie hierover op de Binnenplein (intranet) loket pagina ‘Fotograaf inhuren’. Externen kunnen hier contact over opnemen via beeldbank@pzh.nl.