Data en tijdsaanduidingen

Gebruik geen tijdsaanduidingen zoals gisteren, binnenkort, dit najaar of jongstleden maar concrete data. Zeg bijvoorbeeld 7 januari 2021 of het najaar van 2012.

Vermijd ook: op dit moment. Een online tekst kan altijd op andere momenten worden gelezen en dan is dit niet meer van toepassing.

Geef tijdsaanduidingen zo weer: van 9.00 tot 16.30 uur.