Stap 2: Richtlijnen per stijlvak

Er zijn 5 stijlvakken. Hieronder vind je de uitgangspunten en kaders per stijlvak in het kort.

 • Afzenderschap: In Stijlvak 1 tot 4 is provincie Zuid-Holland de afzender. In stijlvak 5 is er sprake van gedeeld afzenderschap. 
 • Grid: Alle communicatiemiddelen hebben een grid van 10 gridtegels. Communicatiemiddelen op A4-formaat vormen een uitzondering. Deze worden opgedeeld in een grid van 12 gridtegels.

 

Stijlvak 1 - Organisatie centraal, communicatiedoel informeren en voorlichten

 • Het gaat om: merkverschijning of merkcontact 
 • Duurzame of operationele middelen 

Kenmerken stijlvak 1

 • Het logo van provincie Zuid-Holland en het motto zijn verplicht
 • Het logo staat linksboven in een vrije horizontale balk van 1 tegel hoog.
 • Tone of voice: autoriteit of toegankelijk/functioneel
 • Kleur: gebruik op beeldbepalende plekken zoals een cover enkel de logokleuren en wit in de DNA-balk. Er is minimaal 1 gridtegel rood of geel. 
  In het binnenwerk of vervolgpagina’s mogen ook de overige kleuren gebruikt worden.

 

Stijlvak 2 - Organisatie centraal, communicatiedoel betrekken en werven

 • Het gaat om: merkverschijning of merkcontact 
 • Duurzame of operationele middelen 

Kenmerken stijlvak 2

 • Het logo van provincie Zuid-Holland en het motto zijn verplicht
 • Het logo staat linksboven in een vrije horizontale balk van 1 tegel hoog.
 • Tone of voice: autoriteit of toegankelijk/functioneel
 • Kleur: gebruik op beeldbepalende uitingen zoals een cover de logokleuren, tinten van de logokleuren of wit in de DNA-balk. Er is minimaal 1 gridtegel rood of geel. In het binnenwerk of vervolgpagina’s mogen ook de overige kleuren gebruikt worden.

 

Stijlvak 3 - thema-, project-, product- of campagnecommunicatie, communicatiedoel informeren en voorlichten

 • Het gaat om: merkcontact 
 • Operationele middelen 

Kenmerken stijlvak 3

 • Het logo van provincie Zuid-Holland is verplicht. Het motto wordt niet gebruikt in stijlvak 3.
 • Het logo staat linksonder in een vrije horizontale balk van 1 tegel hoog.
 • Tone of voice: toegankelijk/ functioneel
 • Kleur: het hele kleurenpalet mag gebruikt worden.
 • In de DNA-balk is minimaal 1 gridtegel rood of geel. 

 

Stijlvak 4 - thema-, project-, product- of campagnecommunicatie, communicatiedoel betrekken en werven

 • Het gaat om: merklading 
 • Actuele media 

Kenmerken stijlvak 4

In stijlvak 4 is er ruimte om het thema, project, product of de campagne een eigen visuele stijl te geven. Communicatiemiddelen hebben daarvoor een vaste zone waarin deze kenmerkende stijl geplaatst mag worden. In die thema-, project-, product- of campagnezone is de provinciale stijl niet verplicht. De volgende kenmerken gelden in stijlvak 4: 

 • Het logo van provincie Zuid-Holland is verplicht. Dit staat linksonder in een vrije horizontale balk van 1 tegel hoog.
 • Het motto wordt niet gebruikt in stijlvak 4.
 • Tone of voice: relevantie
 • Kleur: het hele kleurenpalet mag gebruikt worden, ook in de DNA-balk.
 • De DNA-balk is altijd 2 gridtegels hoog
 • De positie van de DNA-balk is vast: rechtsonder in de hoek.
 • De fotografie of illustratiestijl is vrij. 

 

Stijlvak 5 - Gelijkwaardige samenwerking van provincie Zuid-Holland en partij(en)

 • Het gaat om een product of project.

Kenmerken stijlvak 5

 • Ontwikkel een nieuwe, neutrale stijl. Er is geen visuele link met de provinciale huisstijl, 0% provincie Zuid-Holland 100% product/project .
 • Ontwikkel een nieuw logo of gebruik de projectnaam als ‘logo’. Er mag geen logo van een van de partner(s) als hoofdafzender gebruikt worden.
 • Plaats alle logo's van de samenwerkende partijen op een logische plek zoals colofon of header.
 • Gebruik bij voorkeur het basislogo, maar zo nodig kan ook het staande logo van provincie Zuid-Holland geplaatst worden.