Zinsbouw

Heldere taal gaat over snel en duidelijk informatie overbrengen van jou naar jouw lezer. Daarom houd je jouw teksten zo kort en direct mogelijk.

Schrijf alleen informatie die voor de lezer belangrijk is. Alle andere (bij)zaken laat je uit jouw tekst. Bijvoorbeeld uitgebreide uitleg over achterliggend beleid. Of over hoe het proces intern verloopt.

  • Zinnen zijn niet langer dan 18 woorden. De zinnen hebben het liefst 12 tot 15 woorden.
  • Gebruik geen bijzinnen.
  • Zorg ervoor dat je actieve zinnen schrijft. Voorkom passief taalgebruik.