Schrijfwijzer

De juiste doelgroep bereiken én ervoor zorgen dat je boodschap ook echt overkomt. Dat vraagt om het vinden van de juiste toon en taal. En om wat jij wil vertellen zo makkelijk en begrijpelijk mogelijk te maken, is deze schrijfwijzer opgesteld. 

Een schrijfwijzer die jou helpt om de communicatie en dienstverlening van de provincie te verbeteren. Deze wijzer gaat over onze online middelen: website zuid-holland.nl, intranet, social media, online magazine en nieuwsbrieven. Waar het om offline middelen gaat, vermelden we dat.

In al ons contact met inwoners, ondernemers, bestuurders zorgen we dat onze boodschap overkomt. Daar hoort geen dikdoenerij bij. Geen woordenbrij of vaktaal maar gewonemensentaal.

Missie
Werken aan een krachtig Zuid-Holland, waar het voor iedereen goed wonen en werken is. Dat is in het kort onze missie. En daarvoor gaan wij in gesprek met allerlei groepen om input op te halen. Zodat alles wat de provincie doet iets van ons allemaal is en bijdraagt aan het leven van alle Zuid-Hollanders. En om dit voor elkaar te krijgen, is duidelijke taal nodig. Zodat we elkaar begrijpen en weten wat we aan elkaar hebben.

Doelgroepen
Content is alles wat online staat: video, beeld en tekst. Contentstrategie is daarmee de strategie waarmee je je content plaatst. In onze contentstrategie staan de doelgroepen van onze provincie. De taal die we gebruiken is voor iedereen te begrijpen, van inwoners tot aan ondernemers. Vaktaal gebruiken we alleen naar specifieke doelgroepen en alleen als dat bijdraagt aan duidelijke communicatie voor die doelgroep.