Vakwerk: toepassen huisstijl

Als provincie zijn we in de communicatie niet altijd de enige afzender. Als we met anderen samenwerken aan een project bijvoorbeeld. En dat vraagt dan om andere uitgangspunten als het gaat om onze huisstijl. Net als dat verschillende boodschappen om andere uitgangspunten vragen.

Daarom is en blijft het toepassen van de juiste huisstijl, passend bij doelgroep en communicatieboodschap, vakwerk. Letterlijk. Want we hebben, om het zo overzichtelijk mogelijk te maken, de verschillende toepassingen onderverdeeld in vakken. Zogeheten stijlvakken. Zodat je in één oogopslag kunt zien wat de richtlijnen zijn bij jouw boodschap en doelgroep en dit kunt toepassen. Vakwerk kunt leveren dus.

De theorie

De variatie zit in de boodschap (gaat het over de organisatie als geheel, of juist over een specifiek product of project?) en de manier van communiceren (informeren, voorlichten, betrekken of werven). Zo biedt de huisstijl herkenbaarheid en ondersteunt ze tegelijkertijd op de juiste manier communicatiedoel en boodschap. Hiermee zorgen we voor heldere communicatie naar de verschillende doelgroepen.

De manier van communiceren bepaalt hoe een middel er uitziet. Zo kan het voorkomen dat er vanuit een project zowel wervende middelen als informerende middelen worden ingezet. Deze middelen zullen dan onderling licht verschillen, maar zijn wel duidelijk van één en dezelfde afzender.