Tone of voice

De tone of voice kan per uiting verschillen. Dit is onder meer afhankelijk van doelgroep en afzender, maar ook van de communicatieboodschap zelf. Een aantal zaken staat wel vast. Als organisatie communiceren we 'direct duidelijk' en dus zoveel mogelijk in eenvoudig Nederlands. Dit wordt ook wel B1 niveau genoemd, zie ook de richtlijnen van de Rijksoverheid voor een toelichting hierop. Verder kiezen we zoveel mogelijk voor het informele 'je' of 'jij' als aanspreekvorm.