Stijlvak 5 | Communiceren vanuit een gelijkwaardige samenwerking

De afzender is een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland en een andere partij. De samenwerking is gelijkwaardig.

Het gaat om een product of project.

De stijl is neutraal 

  • 0% provincie Zuid-Holland 100% product/project 

Middelen in Stijlvak 5 hebben een gedeelde afzender en zijn niet enkel van de provincie. De provincie werkt op een gelijkwaardig basis samen met externe partijen.

In dit geval mag er een geheel nieuwe stijl toegepast worden:

  • De vormgeving mag geen enkele link hebben met de huisstijl van de provincie Zuid-Holland.
  • Er wordt geen provincielogo linksboven of linksonder geplaatst.
  • Er wordt geen logo gebruikt van (een van de) partner(s). Ontwikkel een nieuw logo of gebruik de projectnaam als ‘logo’.
  • Het grid van de huisstijl van de provincie Zuid-Holland mag eventueel gebruikt worden.
  • Plaats alle logo's van de samenwerkende partijen op een logische plek. Gebruik hiervoor eventueel het staande logo van de provincie Zuid-Holland.